SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –Programa Pla d’acció linia 5 convocatoria 2022-2023

  La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 5.975,62€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per la instal·lació solar fotovoltàica en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal: Aquest ajut s’engloba dins el marc de les Àrea de medi ambient de la Diputació de Girona. (EXP. 2022/5623)

CANVI D’HORARI PER LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DEL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2022

Degut a la incompatibilitat horària d’alguns dels membres del tribunal qualificador, l’Ajuntament considera convenient realitzar un canvi d’horari per la seva constitució i l’horari de la realització de les proves per els aspirants. Horari Constitució Tribunal qualificador: 9:30 h. Horari realització de les proves : 10:00h Decret canvi horari proves selectives

DATA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ PER SECRETARIA

Podeu consultar en els document adjunts la llista definitiva d’admesos i exclosos  entre els aspirants que van presentar sol·licituds per participar a la convocatòria i el Decret pel qual es nomenen els membres del Tribunal. S’ha fixat el dia 12 de desembre a les 9:00 h. per fer les proves. decret exclo i aspi vilamaniscle […]

1 2 3 4