OFERTA DE FEINA A VILAMANISCLE

S’ofereix contracte de pràctiques a l’Ajuntament de Vilamaniscle, per a realitzar tasques d’auxiliar administratiu/va a l’Ajuntament. Podràs trobar tota la informació a aquesta notícia:  

SUBASTA D’UNA PARCEL.LA A VILAMANISCLE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB LA OFERTA ECONĂ’MICAMENT MÉS AVANTATJOSA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU, PER A L’ALIENACIÓ DE LA PARCEL-LA 20 DEL CARRER L’ALBERA DE VILAMANISCLE.  Consultar el plec de causules: Plec Clausules subasta finca cadastral dades  

BAN MUNICIPAL.- Vilamaniscle es troba en estat d’excepcionalitat per sequera

Vilamaniscle es troba en estat d’excepcionalitat per sequera, la qual cosa comporta un seguit delimitacions i restriccions d’Ăşs de l’aigua. Atès que l’autoritat competent en matèria d’utilitzaciĂł dels recursos hĂ­drics, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha declarat el municipi de Vilamaniscle en estat d’excepcionalitat mitjançant resoluciĂł ACC/1548/2023 del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –Subprograma A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2023)

La DiputaciĂł de Girona ha atorgat un ajut de 2.500,00€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per contribuir a sufragar el cost de la  millora equipaments municipals de Vilamaniscle. SubstituciĂł tancaments zona vestidors (1porta i 2 finestres) de la piscina municipal Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Servei d’esports de DiputaciĂł de Girona […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Jazzejada 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 7.000,00€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Subvenció nominativa a l’Ajuntament de Vilamaniscle perel finançament del Festival de Jazz la Jazzejada Aquest ajut s’engloba dins el marc de cooperació cultural 2023

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT– Pt10. Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes -2022-2023

Dipsalut ha atorgat un ajut de 2.885,76€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per finançar per poder lluitar contra les plagues urbanes presents al municipi. Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions als ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals (Pt10), per a l’any 2022-2023

1 2 3 5