OFERTA DE FEINA A VILAMANISCLE

S’ofereix contracte de Vigilant de la piscina municipal de Vilamaniscle, per a realitzar tasques de vigilància i atenció als clients amb les necessitats que puguin tenir. Supervisió i ordre del material de la piscina. Preparació de les instal·lacions, equip de seguretat, farmacioles i altres estris de piscina. Podràs trobar tota la informació a aquesta notícia: […]

PUBLICACIÓ DE L’ANNEX TRES – INVENTARI DEL BAR-PISCINA DE VILAMANISCLE

Ens plau anunciar que l’Ajuntament de Vilamaniscle posa a disposició dels interessats l’Anexe 3 del inventari del bar-piscina municipal de Vilamaniscle. Aquest document detalla l’inventari de maquinaria del bar-piscina. La seva publicació té com a objectiu garantir la transparència en la gestió dels recursos municipals i millorar la comunicació amb la ciutadania. Us convidem a […]

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR-PISCINA DE VILAMANISCLE

Ens plau anunciar que l’Ajuntament de Vilamaniscle posa a disposició dels interessats el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la prestació o la gestió del servei del bar de la piscina, en la modalitat d’arrendament i per contractar mitjançant concurs en procediment obert per la contractació del servei d’ús, gestió i explotació del servei […]

OFERTA DE FEINA A VILAMANISCLE

S’ofereix contracte de pràctiques a l’Ajuntament de Vilamaniscle, per a realitzar tasques d’auxiliar administratiu/va a l’Ajuntament. Podràs trobar tota la informació a aquesta notícia:  

SUBASTA D’UNA PARCEL.LA A VILAMANISCLE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB LA OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU, PER A L’ALIENACIÓ DE LA PARCEL-LA 20 DEL CARRER L’ALBERA DE VILAMANISCLE.  Consultar el plec de causules: Plec Clausules subasta finca cadastral dades  

BAN MUNICIPAL.- Vilamaniscle es troba en estat d’excepcionalitat per sequera

Vilamaniscle es troba en estat d’excepcionalitat per sequera, la qual cosa comporta un seguit delimitacions i restriccions d’ús de l’aigua. Atès que l’autoritat competent en matèria d’utilització dels recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha declarat el municipi de Vilamaniscle en estat d’excepcionalitat mitjançant resolució ACC/1548/2023 del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –Subprograma A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (2023)

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 2.500,00€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per contribuir a sufragar el cost de la  millora equipaments municipals de Vilamaniscle. Substitució tancaments zona vestidors (1porta i 2 finestres) de la piscina municipal Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Servei d’esports de Diputació de Girona […]

1 2 3 7