FESTA DE LA VELLESA A VILAMANISCLE!!

El proper dissabte 23 de març celebrem la festa de la Vellesa en homenatge  a tots aquells veïns i veïnes que compleixen a partir dels 65 anys. Estem contents de tornar a retrobar-nos en aquesta jornada tan especial. Ja us podeu inscriure a les oficines de l’Ajuntament de 9:00h a 14:00h El preu és de […]

OFERTA DE FEINA A VILAMANISCLE

S’ofereix contracte de pràctiques a l’Ajuntament de Vilamaniscle, per a realitzar tasques d’auxiliar administratiu/va a l’Ajuntament. Podràs trobar tota la informació a aquesta notícia:  

SUBASTA D’UNA PARCEL.LA A VILAMANISCLE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB LA OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D’ADJUDICACIÓ, EL PREU, PER A L’ALIENACIÓ DE LA PARCEL-LA 20 DEL CARRER L’ALBERA DE VILAMANISCLE.  Consultar el plec de causules: Plec Clausules subasta finca cadastral dades  

BAN MUNICIPAL.- Vilamaniscle es troba en estat d’excepcionalitat per sequera

Vilamaniscle es troba en estat d’excepcionalitat per sequera, la qual cosa comporta un seguit delimitacions i restriccions d’ús de l’aigua. Atès que l’autoritat competent en matèria d’utilització dels recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha declarat el municipi de Vilamaniscle en estat d’excepcionalitat mitjançant resolució ACC/1548/2023 del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Jazzejada 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 7.000,00€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Subvenció nominativa a l’Ajuntament de Vilamaniscle perel finançament del Festival de Jazz la Jazzejada Aquest ajut s’engloba dins el marc de cooperació cultural 2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 46.254,03€ a l’Ajuntament de Vilamanisle per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES D’INVERSIÓ: Obres Sala polivalent (19.000€) Intal.lació solar a la Sala polivalent (13.633,60€) DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles festes (5.582,40€) CAMINS: Actuacions en camins municipals (900,00€) NOVES TECNOLOGIES: Inversions en equipaments i […]

1 2