DATA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ PER SECRETARIA

Podeu consultar en els document adjunts la llista definitiva d’admesos i exclosos  entre els aspirants que van presentar sol·licituds per participar a la convocatòria i el Decret pel qual es nomenen els membres del Tribunal. S’ha fixat el dia 12 de desembre a les 9:00 h. per fer les proves. decret exclo i aspi vilamaniscle […]

Noves taules de ping-pong a la Zona esportiva

S’han instal.lat dues taules de ping-pong a la zona esportiva de Vilamaniscle, amb finançament participat de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vilamaniscle. Un nou equipament que esperem que gaudeixin els veïns i veïnes de Vilamaniscle!  

CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ PER SECRETARIA

L’alcalde de Vilamaniscle com a capital de l’agrupació ha dictat resolució per declarar aprovades provisionalment les llistes d’admesos i exclosos. Aquesta resolució es fa pública a la seu electrònica de la capital de l’agrupació o a la seu electrònica municipal, i les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà […]

1 2 3 4 5 6