PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 2021 – OFERTA DE FEINA

Un any més l’Ajuntament de Vilamaniscle s’ha adherit al Programa de Contractació Juvenil del SOC (Servei d’Ocupació Pública) de la Generalitat de Catalunya. S’ofereix un contracte de 6 mesos a les persones que compleixin els requisits que adjuntem. Les interessades i interessats podeu enviar el vostre curriculum a secretaria@vilamaniscle.org. BASES OFERTA FEINA OFERTA FEINA

*INFORMACIÓ VILAMANISCLE *

  Ja tenim en funcionament la primera instal·lació municipal de plaques solars. A partir d’ara tota l’energia necessaria per el funcionament de la piscina i el magatzem municipal és autosuficient. Si ha destinat un pressupost de 14.500€. Treballem per poder instal·lar més punts d energia renovable properament.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA PRESTACIÓ O LA GESTIÓ DEL SERVEI DEL BAR DE LA PISCINA, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT I PER CONTRACTAR MITJANÇANT CONCURS EN PROCEDIMENT OBERT

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIÓ: Des del 9 de març de 2018 i segons el que estableix la llei 9/2017 de Contractes del sector públic, els anuncis de de licitacions dels contractes de l’Ajuntament de Vilamaniscle i la resta de […]

1 3 4 5 6