ANUNCI RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ INTERINA DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE CLASSES TERCERA SUBESCALA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE VILAMANISCLE I LA VAJOL AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA

ANUNCI RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ INTERINA DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA DE CLASSES TERCERA SUBESCALA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE VILAMANISCLE I LA VAJOL AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA

ANUNCI DE RESULTATS