SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA –Programa Pla d’acció linia 5 convocatoria 2022-2023

 

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 5.975,62€ a l’Ajuntament de Vilamaniscle per la instal·lació solar fotovoltàica en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal:

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les Àrea de medi ambient de la Diputació de Girona. (EXP. 2022/5623)