SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 38.754,06€ a l’Ajuntament de Vilamanisle per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

DESPESES D’INVERSIÓ:

  • Urbanització Carrer Sant Quirze (31.633,60€)

DESPESES CULTURALS:

  • Contractació espectacles festes (5.582,40€)

CAMINS:

  • Actuacions en camins municipals (900,00€)

    NOVES TECNOLOGIES:

    • Inversions en equipaments i noves tecnologies (638,06€Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022.