Projecte Constructiu de l’abastament d’aigua de Vilamaniscle

Qualsevol empresa que estigui interessada en la licitació de les obres  del PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ABASTAMENT D’AIGUA DE VILAMANISCLE pot demanar el plec clàusules de administratives i particulars i el projecte al mail ajuntament@vilamaniscle.org.