INSTAL·LACIÓ DEL DISFRIBIL·LADOR

Vilamaniscle ja disposa d’aquest aparell. Està situat al costat del dispensari, al carrer Figueres.

ÉS MOLT SENZILL D’USAR SEGUINT LES INSTRUCCIONS QUE PORTA EL MATEIX APARELL, I INDISPENSABLE EN CAS D’UNA AFECCIÓ CARDÍACA SOBTADA