Edictes

Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 3029 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 3028 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 51-0 Edicte: 1940 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació del plec de clàusules que regiran el procediment obert per a l'alienació d'un immoble
Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 271 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2023
Exercici: 2024 Bop: 14-0 Edicte: 258 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera
Exercici: 2024 Bop: 11-0 Edicte: 242 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial del Projecte bàsic executiu per a la reforma i adequació del centre cívic municipal de Vilamaniscle (fase 1)
Exercici: 2024 Bop: 11-0 Edicte: 227 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10851 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Convocatòria pública per a la provisió dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2023 Bop: 237-0 Edicte: 10576 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació del plec de clàusules que regiran el procediment obert per a l'alienació d'un immoble
Exercici: 2023 Bop: 233-0 Edicte: 10171 AJUNTAMENT DE VILAMANISCLE - Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost 4/2023