Grups municipals

CiU – IND

Ramon Bonaterra i Moltó

Alfons Vila  Cuadrado

Josep Maria Pijoan i Coderch

Carles Llombart

Sílvia Sánchez Piferrer