Grups municipals

CM

Ramon Bonaterra i Moltó

Josep Maria Pijoan i Coderch

Carles Llombart Garcia

Carme Pifarre Sànchez

Zoel Vilà Vila