Equip de govern

Ramon Bonaterra i Moltó 

Alcalde – Governació, Urbanisme, Comerç i turisme


Carles Llombart i Garcia

Tinent Alcalde – Hisenda, noves tecnologies, educació i política llingüística


Josep Maria Pijoan i Coderch

Medi ambient, obres i serveis


Carme Pifarré i  Sànchez

Serveis socials i sanitat


Zoel Vilà i Vila

Joventut, esports, cultura i lleure