Serveis subministrament

Ajuntament

972 530 518

Fecsa-Endesa Avaries

Fecsa-Endesa Gestió

902 507 750

900 770 077

Gas Natural

Repsol Gas

900 760 760

901 170 170

E.S. MASSET S.A.

Carretera de Figueres a Llançà, a 6 km de Vilamaniscle

972 530 337