El castell de Vilamaniscle

El castell de Vilamaniscle és un gran casal fortificat que consta de tres pisos i que de castell tan sols en té el nom. És de difícil datació. Està situat a la part alta del poble i al seu voltant hi són edificades les cases. Té finestres arquitravades i un escut barroc.