Dolmen de dofines

Megàlit que conserva enterament dues lloses i una altra de caiguda i en gran part colgada i restes importants de túmul.

El material emprat és la pissarra o llicorella, que pertany al terreny geològic del mateix paratge. Pel que fa a la llosa grossa, les seves dimensions són de certa consideració ja que té una superfície de 3,60 m2 i se li calculen uns 2.016 Kg. Ha desaparegut del tot la capçalera del sepulcre, a més d´altres possibles pedres de la cambra i/o entrada.