Demografia

Al segle XVIII es va donar un fort creixement demogràfic, tal com va passar a tota la comarca en general. La població, que sempre havia estat molt escassa, es va multiplicar per trenta en el curt espai de la segona meitat de segle fins a arribar als 420 habitants a finals de segle. Des d’aleshores la població va anar davallant contínuament fins a situar-se a poc més d’un centenar de veïns, però en els últims temps s’ha enregistrat un notable increment de la població.

Xifres de població de dret des de l’any 1900 (Font: INE/IDESCAT/Ajuntament)

Any        

1900

1910

1920

1930

1950

1960

1970

1981

1991

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2014

2016

Població

316

302

267

244

305

156

129

110

124

128

123

120

120

116

140

149

160

168

192

203